Betingelser for brug af delr.dk

Generelt

delr.dk ejes og driftes af Keld Jakobsen og kan kontaktest på

Keld Jakobsen
Stenager 6
5856 Ryslinge
Tlf. 29 86 56 58
keldj@delr.dk

Betegnelser

Udlejer : Person som opretter et produkt/en ydelse på platformen som. En udlejer kan være både en privatperson, en virksomhed, en forening eller en offentlig institution

Lejer : Bruger af platformen som går brug af produkter/ydelser som er oprettet på platformen. En lejer kan være både en privatperson, en virksomhed, en forening eller en offentlig institution.

Platformen : delr.dk er en platform med annoncer nyheder, tilbud, kalender og yderligere tjenester for området der er afgrænset i postnumrene 5750 Ringe og 5856 Ryslinge

Platformsejer : Keld Jakobsen

Service og ydelser

Annoncemodul

Platformen formidler kontakt mellem brugere, så disse kan indgå aftaler om udleje/udlån af genstande, der tilhører Udlejer. Udlejer kan oprette annoncer med genstandene, der kan lejes/lånes. Lejere har mulighed for at kontakte udlejer med henblik på indgåelse af nærmere aftale.

Delr.dk er udelukkende formidler af kontakt mellem udlejer og lejer og dermed ikke aftalepart i en evt. aftale mellem udlejer og lejer.

Tilbudsmodul

Modulet er endnu ikke i produktion

Arrangementsmodul

Modulet er endnu ikke i produktion

Vejviser

Modulet er endnu ikke i produktion

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af de ydelser som er stillet til rådighed på platformen sker på brugernes eget ansvar. De forskellige services stilles til rådighed, som de er og forefindes. Platformsejer fraskriver sig under gældende lovgivning ethvert ansvar for brug af platform og den efterfølgende aftale mellem lejer og udlejer.

Misbrug

Indhold som brugere lægger på platformen kontrollseres som udgangspunkt ikke. Platformsejer er dog berettiget til uden varsel at slette indhold og fjerne brugers adgang til platformen hvis indhold, som brugeren har lagt på platformen er ulovligt, retsstridigt, krænkende, udtrykker had, er racistisk eller på anden måde er forkasteligt eller anstødeligt.

Immaterielle rettigheder

Ved oprettelse af Indhold på platformen giver du platformejer en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. Platformen gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på platformene.

Seneste annoncer