Fleksibel klimapavillon får de mindste grise med

Svineproducent Thomas Ballegaard fra Jelling valgte den fleksible løsning, da han manglede plads til flere smågrise. Tre leasede klimapavilloner, som i dag sørger for, at også de mindste grise kommer med.

Hans Larsen (th) er salgskonsulent ved Danbox og fortæller, at der bliver afsendt en pavillon hver uge fra fabrikken i Langå. Tre af dem står ved svineproducent Thomas Ballegaard, Jelling.
Hans Larsen (th) er salgskonsulent ved Danbox og fortæller, at der bliver afsendt en pavillon hver uge fra fabrikken i Langå. Tre af dem står ved svineproducent Thomas Ballegaard, Jelling.

En pavillon bliver hver uge sendt afsted fra fabrikken i Langå. Pavillonen kommer fra Danbox og fås enten som klimapavillon eller farepavillon.

Langt de fleste, som forlader Langå, er klimapavilloner og tre af dem blev i marts leveret hos svineproducent Thomas Ballegaard, Engelgaard Agro, nær Jelling.

Thomas har 480 søer, smågrise og producerer selv sine slagtesvin. Her foruden driver han 450 hektar.

Manglede plads til smågrise

Det var på ingen måder givet, at der skulle stå tre pavilloner i gruset hos Thomas Ballegaard, i forlængelse af den eksisterende stald på en ældre ejendom uden for Ildved.

- Jeg har altid sagt, at sådan en skulle jeg aldrig have, griner Thomas og kigger på tre pavilloner, side om side, 16 meter lange, i grafitgrå.

Men med stigende produktionsresultater manglede han plads og måske især gode forhold til de allermindste smågrise. Engelgaard Agro fravænner 38 grise pr. årsso.

- Jeg havde lavet et projekt, hvor der skulle bygges fem sektioner til den eksisterende stald, men det ville løbe op i over tre millioner kroner, og det synes jeg var for meget at investere på denne ejendom, forklarer Thomas.

Fleksibel løsning

Thomas Ballegaard gik i tænkeboks, for skulle han »nøjes« ville et bygningsprojekt som minimum ramme halvanden million kroner og med plads til færre grise end de første tanker, han havde.

- Og så ville jeg være tvunget til at producerer grise her i mindst 15-20 år frem, fortæller Thomas, som har seks ejendomme, hvor søerne og smågrise er samlet på to, mens slagtesvinene går på fire forskellige ejendomme.

Pavillonerne er ikke blevet en billigere løsning, de har kostet knap halvanden million kroner med alt, også forbindelsesgangen, men det er blevet en langt mere fleksibel løsning hos Engelgaard Agro.

- Jeg har muligheden for at flytte dem til en anden ejendom, hvis jeg på et tidspunkt ikke skal have grise på denne ejendom, eller jeg kan sælge dem, hvis jeg en dag ikke har brug for dem mere, forklarer Thomas.

Individuelle løsninger

Hans Larsen er salgskonsulent ved Danbox, som siden 2007 har solgt pavilloner til grise. Han oplever, at fleksibiliteten ved at pavillonerne blot kan flyttes eller sælges, er en af årsagerne til et stigende salg samtidig med en enorm fleksibilitet i forhold til, hvad man bruger sin pavillon til.

Der findes både pavilloner til klimagrise og farepavilloner. Klimapavillonerne er enten 12, 16 eller 20 meter lange, mens farepavillonerne er enten 16 eller 18 meter lange. Hvordan pavillonerne ser ud indeni, afhænger af hvordan svineproducenten vil bruge sin pavillon.

- Ser vi alene på klimapavillonerne, vælger nogle kun at bruge dem til sine mindste grise som babystald, andre vælger at køre alle igennem uden at differentiere i forhold til størrelse, men andre igen vælger at starte alle smågrisene i pavillonerne og efter et antal uger flytte de største videre og lade de mindste få en uge eller to ekstra i pavillonen, forklarer Hans Larsen, som også oplever svineproducenter bruge dem til smågrise fra ammesøer eller som sygestier.

Har fået den nødvendige plads

Thomas Ballegaards smågrise fravænnes efter 28 diegivningsdage. Herefter flytter de ud i pavillonerne og går der i 3 uger. Dernæst flyttet de ind i de eksisterende klimastalde og går der i 4 uger, inden de forlader ejendommen og bliver flyttet i slagtesvinestaldene.

- Der er lavet en billigere løsning end ved at bygge fem nye sektioner til på den eksisterende klimastald. Men det har givet samme produktionskapacitet ved at vi flytter grisene fra pavillonener til de eksisterende klimastalde, når de er 3 uger gamle og de bliver flyttet i slagtesvinestalden en uge før end det var planlagt ved en tilbygning, forklarer Thomas.

Hver pavillon er indrettet med 8 stier og der kan være 400 grise i hver pavillon. Man kan tage gangarealet med som en del af stien og på den måde opnå mere plads til grisene, især i den sidste tid.

Målet med pavillonerne hos Thomas Ballegaard er, at grisene vejer omkring 28-30 kilo, når de er 7 uger gamle.

Gulvvarme og fast gulv

Thomas har valgt den nyste model af pavilloner fra Danbox med plastriste og fastgulv under huler og krybber. Der er gulvvarme og spiraflex ribberør. Stierne er indrettet med Skiold foderautomater med polyestertrug, så grisene ikke blander vand og foder, samt to drikkekopper.

Der er Skov ventilationsanlæg med fugtighedsmåler og motorventil for spiraflex ribbrør til varme og magnetventil for overbrusning og iblødsætning.

- Vi tømmer pavillonen for grise om morgenen og sætter den i blød, så er den nem at vaske om eftermiddagen. Den er hurtig at tørre ud og varme op efter vask - det er jo plastic. Der er ingen beton, som suger vand eller kolde støbejernsriste, så det er muligt at sætte grise ind allerede samme dag, men vi sætter først nye grise ind dagen efter forklarer Thomas Ballegaard, som også har valgt et bredere gangareal, for bedre at kunne komme rundt med fodervognen.

Stærkere smågrise

Den største forskel, Thomas Ballegaard mærker, når han sammenligner pavillonerne med en traditionel klimastald er, at pavillonerne er langt nemmere at varme op og tørre ud. Det er nemmere at holde en lav luftfugtighed, når de er i drift og de mindste grise bliver fodret med opblødt foder i langkrybber.

Det, sammenholdt med, at der er blevet plads til at grisene kan gå smågriseejendommen 2 uger mere inden de bliver flyttet til slagtesvinestalden, har ved Engelgaard Agro givet nogle stærkere smågrise.

Det samme oplever salgskonsulent Hans Larsen.

- Pavillonerne er bare rigtig gode til at få de mindste med, konstaterer Hans, som også har sendt pavilloner og containere mod Norge, Tyskland, Polen, Ukraine, Hviderusland, Slovakiet og Rumænien.

Hos Thomas Ballegaard blev pavillonerne sat ned i marts. Her forinden havde han selv støbt sokkel efter en fundament- og afløbstegning fra Danbox. Efter pavillonerne var sat med en kran skulle der kun tilsluttes el, vand og det eksisterende gylleanlæg.

Hos Engelgaard Agro er pavillonerne leaset over 5 år og Thomas Ballegaard overvejer lige nu også at investere i en 12 meter container delt i 2 sektioner til fravænnede frise fra ammesøer ved soholdet.

Høj tilvækst – lavt smittetryk

Pavillonerne fra Danbox er opbygget over et træskelet med trapez-stålplader med forstærkede polyesterbelægninger udvendigt. Indvendigt er der anvendt karosseriplader med dampspærre.

Bunden er lavet af 22 millimeter plader monteret med glasfiber, som fortsætter op ad væggen og danner et kar til gylle, mens gulvet enten kan være støbejerns- eller plastriste.

Danbox oplever at grisene henter en til halvanden uges tilvækst, fordi smittetrykket er mindre og hygiejnen høj på grund af, at der er anvendt plast og rustfrit stål.

Danbox sammenligner deres klimapavillon med en kuvøse med høj temperatur. De oplever det som en stor fordel, at pavillonen er en lukket enhed med kun to indgange, som blandt andet giver færre forstyrrelser for grisene.

På pavillonens tag er der tagpap.

Pavillonen har en forventet levetid på minimum 25 år.

Læs også