Fra 0 til 16 millioner i overskud med et gårdråd

Svære tider kalder på anderledes metoder. På 10 år har svineproducent Alex Ostersen, Skjern, skabt en bundlinje på 16 millioner kroner. Men ikke alene. Succesen er fulgt med et velfungerende gårdråd.

Et gårdråd løfter effektiviteten, når det kan være svært at overskue sin bedrift alene, siger svineproducent Alex Ostersen. (fotomanipulation)
Et gårdråd løfter effektiviteten, når det kan være svært at overskue sin bedrift alene, siger svineproducent Alex Ostersen. (fotomanipulation)

Selv troede landmand Alex Ostersen, Skjern, at det var et flaskehalsproblem i produktionen, der sinkede effektiviteten på hans bedrift. Imidlertid afslørede gårdbestyrelsen, at det største problem på svinebedriften Nørrevang var ledelsen selv.

- Det kræver hår på brystet og stor vilje til at sluge nogle kameler, når vi inviterer en bestyrelse ind på gårdens ledelseskontor, siger Johs. Enevoldsen, rådsmedlem og revisor hos rådgivningsvirksomheden Vestjysk.

Han er erfaren rådgiver og er medlem af adskillige bestyrelser inden for landbruget, heriblandt hos Alex Ostersen, men også i produktionsvirksomheder i andre erhverv.

Det går godt

Ved at følge input fra sin professionelle bestyrelse er det lykkedes Alex Ostersen at effektivisere sin bedrift.

- Svære tider kalder på større overblik. På 10 år har Alex rejst en bundlinje fra nul til et overskud på cirka 16 millioner kroner, vurderer Johs Enevoldsen.

Og et gårdråd er alle pengene værd, supplerer Alex Ostersen, der varmt anbefaler andre at etablere et sådant. Også selvom bestyrelsen pegede på, at han burde træde i karakter som leder og i højere grad drøfte virksomhedens planer med de ansatte.

- Tillid giver de ansatte engagement og ejerskab, og når man retter sin opmærksomhed mod et område, så bliver det altid bedre. For hos os handler det om at få mere ud af det, vi har, frem for at vi skal være større, siger Alex Ostersen. Han forklarer, at det kan være svært at overskue en stor bedrift alene.

Godt med sparring

Gårdbestyrelsen mødes fire gange om året. Og på møderne aftales løbende eventuelle mål, strategier, deadlines og rådet sikrer, at der sker en opfølgning.

- Der iværksættes hele tiden tiltag, der ikke blot hæver bedriftens effektivisering, men også løbende justerer de formulerede strategier, visioner og mål for virksomheden, understreger Johs Enevoldsen.

Han forklarer, at på Nørrevang er der i løbet af de seneste seks år kommet flere søer, flere slagtesvin og flere medarbejdere. Derudover er Alex Ostersen også medejer af Vestjysk Biogas.

teba

Læs også