Det værst tænkelige scenarie

Netop som anden bølge med coronavirus har ramt Europa hårdt, så stiger det ledende europæiske og tyske aktieindeks, DAX30, til en test af de kursrekorder, der gjorde sig gældende ved årets begyndelse. Festen kan blive stoppet af blandt andet stigende afgrødepriser, inflation og heraf afledt en stigende rente.

Da coronakrisen indtraf tilbage i slutningen af februar måned, havde det ledende europæiske og tyske aktiendeks, DAX30, netop slået nye kursrekorder. Det gav sådan set fin mening på daværende tidspunkt.

Men giver det mening, at DAX30 nu her godt ti måneder efter igen skal slå kursrekorder? Ikke hvis de frie markedskræfter skulle bestemme. For de fleste lande, har forgældet sig tungt under de seneste måneders nedlukninger. Statskasserne er blevet udtømt og lande har lånt sig til op over begge ører hos IMF.

Der svæver med andre ord fortsat en uvis regning i luften, som skal betales. Ikke kun for statskasser verden over, men også for borgere og virksomheder. Derfor kan det måske være svært at forstå, hvorfor aktiemarkederne går op for tiden.

Den primære grund hertil er den lave rente. Den minusrente du betaler i banken, får investorerne til at valfarte ind på aktiemarkedet uden en speciel hensynstagen til, hvad virksomhederne reelt set præsterer økonomisk set og dermed reelt set er værd.

Men så længe vi arbejder med en minusrente, så vil opturen fortsætte på aktiemarkedet. Selv ikke en global pandemi og nedlukning af verdenssamfundet har kunnet ændre herpå.

Inflation kan stoppe fest

Hvad kan så få renten til at stige. Det kan inflation. Altså hvis vi får en eskalerende inflation. Så bliver penge intet værd og priser vil gå i vejret. Samtidig vil folket kræve mere i løn. Det vil i så fald være en ond spiral, der kan få verdensøkonomien til at kollapse. En eskalerende inflation kan styres med en stigende rente.

Det vil med andre ord sige, at inflation er nøgleordet, der kan få renten til at gå op. Og går renten op, så vil det igen være lukrativt at have penge stående i banken og i så fald, vil investorerne sælge ud af aktier, med store kursfald til følge.

Der er en reel risiko for inflation. Blandt andet på grund af de kraftige prisstigninger, der har gjort sig gældende for afgrøder hen over de seneste måneder. Gennem et par uger har jeg kunnet rapportere om en desperat Vladimir Putin, der beklager sig over stigende fødevarepriser i Rusland.

Putin er ganske enkelt bange for inflation. For stigende fødevarepriser kan netop sætte gang i den onde spiral som inflation kan være, når den kommer ud af kontrol.

Derfor har Putin sørget for, at der er blevet pålagt restriktioner på eksport af hvede og andre afgrøder ud af Rusland, med henblik på at få prisstigningerne for fødevarer i landet under kontrol og dermed undgå en eskalerende inflation.

Risiko

Uanset om det lykkes for Putin eller ej, så er det ikke gode tegn, at det store lands præsident Vladimir Putin frygter for inflation. Lad os antage at afgrødepriserne fortsætter med at stige, hvilket jeg ikke ser som helt usandsynligt godt ind i 2021, så vil inflationen kunne ramme i resten af verden.

I så fald vil centralbankerne i yderste konsekvens blive nødsaget til at sætte renterne op og vi vil stå i en decideret finansiel krise – ikke kun en sundhedskrise – der vil sætte pres på blandt andet aktiemarkedet og skabe endnu en ny hverdag for de fleste.

Selvom man kan vænne sig til meget, så lad os bare håbe på, at situationen med stigende fødevarepriser og risikoen for inflation i Rusland, er et enkeltstående og isoleret tilfælde, der hurtigt kommer under kontrol. For ellers….

Læs også