DLF gjorde status for frøavlerne

På online-avlermøder tegnede DLF et ret lyst billede af afsætningsmulighederne for frø.

- På de øverste grene hænger de frøarter, der skal udlægges større arealer med i kommende sæson. Og omvendt nederst, forklarede avlsdirektør Anders Mondrup - lidt aktuelt med et juletræ.
- På de øverste grene hænger de frøarter, der skal udlægges større arealer med i kommende sæson. Og omvendt nederst, forklarede avlsdirektør Anders Mondrup - lidt aktuelt med et juletræ.

FRØAVL Der er udsigt til en god start på 2021 med hensyn til afsætning af dansk græsfrø på verdensmarkedet.

Det fastslog salgschef Søren Halbye på frøavlermødet i den sjællandske region 4 – ét af de landsdækkende avlermøder for DLF’s frøavlere, som for nylig blev holdt online.

- Store aftagerlande af fodergræsfrø, såsom Holland og England, har købt mere ind end normalt, mens andre nordeuropæiske lande også er godt med, oplyste Søren Halbye.

Efter tørkeåret i 2018 er afsætningen af plænegræs til private græsplæner desuden vokset markant med mersalg af primært rajgræs og rødsvingel.

Sydeuropa lider derimod i højere grad af corona-restriktioner, og golfbanerne for turister er lukket helt ned.

- Det kan vi tydeligt mærke på afsætningen, erkendte Søren Halbye.

- Vores salg hjælpes desuden af, at frøhøsten i resten af Europa har været noget under normaludbyttet. Det giver et godt, fast marked for os – også selv om lagrene af græsfrø er steget i EU.

Han viste derefter den forventede lager- og afsætningssituation for de 28 EU-lande i det kommende salgsår.

Mindre hvidkløver

Generelt blev DLF’s frøhøst i 2020 cirka 2.000-3.000 tons mindre end forventet svarende til index 97. På landsplan går DLF efter at høste i alt 95.000 tons frø årligt.

- Det positive i den sammenhæng er, at også andre lande i EU har høstet tilsvarende lave udbytter, fortalte avlsdirektør Anders Mondrup i en gennemgang af priser og udlægsplaner for den kommende sæson.

Hvordan det påvirker størrelsen af udlægsarealer for de enkelte frøarter til det kommende vækstår, valgte Anders Mondrup at vise med et velpyntet juletræ.

- De frøarter, der skal lægges et mindre areal ud af end tidligere, hænger på de nederste grene og de frøarter, der skal lægges et større arealer ud af, hænger på de øverste grene, forklarede han.

- Vi starter med de små arter som rajsvingel og hybrid rajgræs. Dér er vi overforsynet i DLF og skal lægge mindre areal ud.

Italiensk rajgræs skal DLF udlægge et væsentligt mindre areal af. Men det kompenseres delvist ved, at DLF trækker avlen af italiensk rajgræs til Danmark, da priserne i øjeblikket er attraktive.

- Hvidkløverarealet skal være lidt mindre end sidste år, da der kommer hvidkløver ind til Kina fra New Zealand, og engrapgræs er vi i DLF nogenlunde på balance mellem produktion og afsætning, meddelte Anders Mondrup.

Mere rødsvingel

- Strandsvingel skal lidt op i udlæg. Almindelig rajgræs er langt den største art, og der skal lægges yderligere areal ud – især på plænegræsserne frem for fodergræsserne.

Hundegræs har tidligere været i alt for stort udlæg. Men nu er den kommet i balance, da der sidste år blev lagt meget lidt ud. Nu kan arealet med hundegræs igen stige.

- Det største merudlæg kommer i rødsvingel. Rigtig meget rødsvingeludlæg gik til i tørken i 2018, hvilket gav meget stort udlæg i 2019. Det gav fald i 2020, og nu skal udlægget så igen op i kommende sæson – eventuelt med høst også på tredjeårs marker.

Helt øverst på juletræet ligger den økologiske frøproduktion, som dog fortsat skal være på samme areal.

- I alt giver det 75.000 hektar, som DLF har frøproduktion på i Danmark, hvilket cirka er det samme areal som i de foregående tre år, konkluderede Anders Mondrup.

Læs også